SUSTENABILITATE

IRIDEX este unul din pionerii industriilor conexe protecției mediului din România, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul protecției mediului, managementului deșeurilor municipale, a construcției și operării de centre de management integrat a deșeurilor. Prin ceea ce face, Iridex urmărește protejarea mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse – oricare ar fi ele –contribuind, astfel, la atingerea obiectivului european de #zero waste# și implementarea principiilor economiei circulare.

În decursul celor peste 25 de ani de activitate, IRIDEX a evoluat constant, adaptându-se la cerințele din ce în ce mai stringente de mediu, devenind o parte importantă a schimbării atitudinii față de felul în care sunt tratate deșeurile municipale.

Am evoluat din a fi simpli depozitari de deșeuri municipale în a deveni, treptat, piloni de bază ai strategiilor de sustenabilitate ale multor companii,  parteneri de încredere în eforturile României de a-și îndeplini țintele de reciclare.

În prezent, aplicăm în activitatea noastră zilnică, în tot ceea ce întreprindem, principiile unei dezvoltări sustenabile pentru noi, ca și companie, pentru colectivitățile în care operăm și  – nu în cele din urmă – pentru toți și fiecare din membrii echipei noastre.

Prin însăși natura serviciilor pe care le oferă, Grupul Iridex este parte a eforturilor de a reduce cantitatea de deșeuri care sunt depozitate pe termen lung, creșterea gradului de reciclare și de recuperare a materialelor, de reducere a emisiilor de seră și a substanțelor nocive în aer și în apă, trecerea către o economie ce folosește cu eficiență maximă resursele naturale, cu emisii de carbon scăzute, de așa natură încât acest lucru să fie benefic naturii și – în egală măsură – și comunităților umane.

 

Sănătatea omului și a comunităților
Prin ceea ce facem zi de zi, avem grijă de sănătatea oamenilor și a comunităților, o responsabilitate uriașă pe care o facem cu mândrie și de care ne achităm cu succes. Fie că este vorba de salubrizarea stradală, de colectare și transport deșeuri, de exploatare și gestionare depozite ecologice de deșeuri, ne străduim să atingem excelența. Poate unora nu li se pare că ”managementul deșeurilor” nu este mare lucru, dar pentru noi este cel mai important. Oferim confort și sănătate oamenilor, respectând cerințele de sănătate publică și obligațiile contractuale.
__defaults__
Energie la maxim
Suntem lideri în România la folosirea gazului de depozit pentru producerea energiei electrice, fiind – de altfel – primii care am înțeles că din moment ce există energie în gazul produs natural de deșeuri, el poate fi captat, filtrat și folosit pentru a produce energie electrică pentru consumul instalațiilor din depozit. Pur și simplu refuzăm să ardem gazul degeaba. În același timp, în contextul actualei crize energetice, am demarat construirea a două parcuri fotovoltaice ce vor începe în curând să producă energie verde. Energia soarelui este, practic, nelimitată iar producerea de energie electrică prin tehnologii fotovoltaice va revoluționa felul în care ne producem energia electrică de care avem nevoie.
Grijă față de apă
Pe fundalul modificărilor climatice, apa a devenit o resursă de importanță majoră. Am construit toate depozitele de deșeuri cu grijă astfel încât substanțele care rezultă din descompunerea naturală a deșeurilor să nu pătrundă în sol și în pânza freatică. Impermeabilizarea bazei şi a taluzurilor depozitului împiedică infiltrarea levigatului în sol/subsol. Levigatul este colectat printr-un sistem de drenaj și condus către bazinele de colectare și, în cele din urmă, în 4 module pentru epurare, toate folosind cea mai performanta dar si cea mai costisitoare metoda de tratate, cea prin osmoza inversă.
Circularitate prin reciclare
Economia circulară presupune transformarea deșeurilor înapoi în materii prime, cu efect benefic multiplicator pe întreg ciclu, până la extracție, prelucrare primară și secundară. Prin stația de sortare a deșeurilor ne asigurăm că deșeurile anorganice, precum PET-urile, mase plastice, metalele si sticla sunt separate și trimise spre a fi reciclate și reintroduse în circuitul economic. Cele care nu pot fi reciclate dar care pot fi valorificate energetic, sunt balotate și trimise către mari consumatori de energie, precum fabricile de ciment. Deșeurile organice sunt trimise către stația de tratare mecano-biologică, spre fermentare aerobă, materialul obținut fiind, ulterior, folosit ca material de acoperire. Stația de sortare a deșeurilor reprezintă o etapă importantă din eforturile pentru devierea de la depozitare a unei cantități cât mai mare de deșeuri, de creștere a gradului de reciclare a materialelor și de valorificare a întregului lor potențial.
Sustenabilitate prin informație și educație
Suntem implicați activ în creșterea gradului de conștientizare a nevoii de reducere a producerii deșeurilor. Oferim prin entități din grup, consultanță tehnică în ingineria de mediu și evaluari privind conformarea cu cerintele legale, servicii specifice privind protecția mediului in industria ambalajelor, ajutăm la elaborarea de proceduri de lucru şi instrucţiuni de mediu Iridex Group, împreună cu Universitatea Politehnică București și alți actori din industriile legate de protejarea mediului, este implicat într-o serie de proiecte legate de promovarea economiei circulare.
Succesul companiei, succesul fiecărui om care lucrează pentru ea
Suntem o singură echipă, indiferent de poziția în care ne desfășurăm activitatea. Promovăm activ incluziunea socială și dezavuăm fără niciun echivoc orice derapaje discriminatorii. Investim în oameni și-i ajutăm să-și atingă potențialul de dezvoltare profesională și să-și împlinească obiectivele din carieră. Suntem UNU!
Diapozitiv anterior
Diapozitivul următor