Misiunea esențială a companiei noastre este de a proteja sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător

Scopul nostru primordial este să ne asigurăm că toți oamenii sunt protejați de riscurile semnificative pentru sănătatea umană și a mediului în care trăiesc, să ne asigurăm că eforturile noastre de a reduce riscurile de mediu se bazează atât pe o echipă de mari specialiști în domeniu cât și pe cele mai bune informații științifice la acest moment

Managementul deșeurilor municipale reprezintă o activitate extrem de importantă pentru funcționarea unei comunități. Din orice activitate rezultă deșeuri, produse secundare care nu pot fi lăsate pur și simplu în natură.

Colectarea deșeurilor, cu accent pe colectarea selectivă, transportul în siguranță la stația de sortare,  recuperarea materialelor în vederea reciclării și/sau valorificării energetice și maximizarea cantității de materiale deviate de la depunerea la groapă, depozitarea in siguranță a deșeurilor rămase sunt acțiuni care necesită nu numai responsabilitatea întregii echipe dar a fiecărui membru în parte. De asemenea, toate activitățile presupun introducerea perpetuă a celor mai noi și sigure tehnologii pe fiecare palier în parte.

Odată ce deșeurile au ajuns la stația de sortare, ele sunt supuse unor proceduri de recuperare a materialelor refolosibile.

Astfel, deșeurile anorganice, pecum PET-urile, mase plastice, metalele si sticla sunt separate și trimise spre a fi reciclate și reintroduse în circuitul economic, conform principiilor economiei circulare. Cele care nu pot fi reciclate dar care pot fi valorificate energetic, sunt balotate și trimise către mari consumatori de energie, precum fabricile de ciment. Deșeurile organice sunt trimise către stația de tratare mecano-biologică, spre fermentare aerobă, materialul obtinut fiind ulterior folosit ca material de acoperire la depozitul conform. Stația de sortare a deșeurilor reprezintă o prima etapă din eforturile pentru devierea de la depozitare a unei cantități cât mai mare de deșeuri, de creștere a gradului de reciclare a materialelor și de valorificare a întregului lor potential, înainte de a fi depuse în depozitul conform.

Deșeurile organice, după ce au fost mărunțite mecanic, prin tocare, sunt trimise la stația de tratare mecano-biologică și așezare în incinte acoperite cu membrane inteligente, care rețin mirosurile. Prin tratare biologică se realizează atât devierea de la depozitare a unei părți importante din fracția organică cât și reducerea cantităților de deșeuri depozitate, în condițiile în care masa deșeurilor scade cu cca. 40% iar volumul cu aproximativ 23 %.

La rândul lor, deșeurile din construcții sunt direcționate către un concasor de mare capacitate care este utilizat pentru toate deșeurile nepericuloase solide rezultate din activitățile de construcții și demolări.

Deșeurile care nu pot fi nici reciclate și nici transformate în compost sunt depozitate la ”groapă”, în fapt o imensă cuvă impermeabilă, care nu permite levigatului -substanțe nocive lichide rezultate din procesul natural de descompunere – să pătrundă în sol și în pânza freatică.

De asemenea, procesul de descompunere este însoțit de eliminarea ”gazului de depozit”, care și el trebuie colectat și eliminat.

energie-electrica-din-biogaz-iridex-group

Sistemul de colectare și evacuare a gazului de depozit este foarte important pentru siguranța în exploatare a oricărui depozit de deșeuri. Gazul de depozit (biogaz) conține pana la 50 % metan, un gaz extrem de inflamabil. In lipsa acestui sistem, gazul de depozit se poate auto-aprinde și arde zile întregi sau poate, în anumite circumstanțe, să producă chiar explozii. De asemenea, în lipsa acestui sistem, gazul de depozit s-ar risipi necontrolat în atmosferă, cu consecințe grave pentru calitatea aerului din zonă.

Sistemul de colectare este format dintr-o rețea de conducte legate la o stație de aspiro-compresie (Stație booster) care asigură că presiunea în celulele de depozitare este mai mică decât în exterior și, ca urmare, gazul nu scapă necontrolat în atmosferă. De asemenea, sistemul de extragere și colectare a gazului de depozit duce la diminuarea  semnificativa a gazelor cu efect de seră emise și la îmbunătățirea calității aerului. 

Neutralizarea controlată a gazul de depozit se poate face fie printr-o instalație de ardere controlata la temperatură înaltă fie prin valorificarea sa superioară, într-o instalație de producere a energiei electrice și/sau termică.

Levigatul este un lichid vâscos produs prin descompunerea deșeurilor și este imperios necesar ca el să fie colectat și tratat, evitând contaminarea apelor freatice. Levigatul este colectat printr-un sistem de drenaj și ajunge în stația de epurare prin osmoza inversă.

iridex-statie-epurare

IRIDEX GROUP

CMID IRIDEX București

De la începutul activității sale, CMID IRIDEX - Chiajna a fost în permanență modernizat cu tehnologii de ultimă generație în domeniul gestionării deșeurilor municipale și a protecției mediului.

Depozit de deșeuri SÂNPAUL

Depozitul de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul primește deşeurile de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul.

CMID Ciocănești Călărași

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor IRIDEX de la Ciocănești deservește populația jutețului Călărași. Cu o suprafață totală pentru depozitare de 15.5ha, depozitul ecologic are o capacitate de 3,5 milioane tone, din care celula 1, (C1) 1 milioane tone.

Centre Integrate de mediu IRIDEX

Încă din 1993, IRIDEX execută depozite ecologice pentru deșeuri municipale
Diapozitiv anterior
Diapozitivul următor

IRIDEX GROUP

Stații Sortare IRIDEX

Stație Sortare IRIDEX București

Stația de sortare a deșeurilor Iridex Chiajna are o capacitate de sortare de 240.000 t/an Materiale sortate: deșeuri organice, PET-uri, plastc, metal, sticlă; Destnația deșeurilor organice sortate: fermentare anaeroba Destinația deșeurilor anorganice: reciclare

Stație Sortare Călărași

Cladirea statiei de sortare are o suprafata de 1.720 m2 construiti, inaltimea libera de 10 m si cuprinde: -compartiment primire si depozitare – unde se desfasoara primirea deşeurilor pre-sortate, descarcare in doua cutii de depozitare si incarcarea materialelor pe transportorul de sub podea.

Stație Sortare Cristești Mureș

Stația de Sortare, Compostare și Transfer Cristești se compune din 3 stații/instalații distincte: Stația de sortare; Stația de transfer; Stația de compostare;

Stații Sortare IRIDEX

Încă din 1993, IRIDEX execută depozite ecologice pentru deșeuri municipale
Diapozitiv anterior
Diapozitivul următor

Rămânem lideri ai industriilor conexe protecției mediului și promotori activi ai principiilor economiei circulare.  Ne vom implica mai mult în proiecte de cercetare în domenii precum managementul deșeurilor și vom implementa noi tehnologii pentru a reduce și mai mult efectele secundare ale proceselor de depunere la groapă pe termen lung. Ne propunem să fim mai eficienți, să ne aducem contribuția la atingerea țintelor de reciclare ale României