Iridex este unul din pionerii industriilor conexe protecției mediului din România, operând în acest domeniu încă de la înființare, în anul 1991. Cu o experiență de un sfert de veac în domeniul protecției mediului, managementului deșeurilor municipale, a construcției și operării de centre de management integrat a deșeurilor, Iridex a realizat si realizează în continuare:

 • execuția de depozite ecologice noi
 • închiderea și post-închiderea de depozite de deșeuri
 • execuția de stații de tratare mecano-biologică
 • execuția de stații pentru tratarea mecanică și sortarea deșeurilor menajere și industriale asimilabile
 • execuția de stații de epurare a apelor menajere.
 • execuția de instalaţii de protecţie şi monitorizare a calităţii mediului,
 • execuția de instalaţii de producere a energiei electrice și termice pe bază de biogaz.
 • operarea unor astfel de facilități, in slujba comunitatilor, cu sprijinul și sub coordonarea autorităților publice locale

Iridex a fost, este și va fi un promotor al introducerii în România a celor mai noi tehnologii în domeniul protejării mediului:

 1. Iridex a realizat prima instalație eoliană din România.
 2. Iridex a fost prima companie care a introdus în România folosirea materialelor geosintetice, specialiștii companiei instalând peste 40 milioane de m2 în: parcuri eoliene, infrastructură rutieră, infrastructură de cale ferată, stabilizare de versanţi, depozite de deşeuri (periculoase, nepericuloase, industriale, menajere) etc;
 3. Iridex a construit (în anul 2000) primul depozit conform de deşeuri din România și fost implicat în construcţia a peste 80% din totalul  depozitelor conforme din România;
 4. Iridex a realizat 40% dintre instalaţiile de compostare din România;
 5. Iridex a construit și exploatat prima instalaţie de epurare a levigatului cu osmoză inversă din România
 6. Iridex a construit și operat prima instalaţie de colectare şi valorificare a biogazului de depozit din România, transformând biogazul în electricitate
 7. Iridex operează cel mai mare Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din România
 8. Iridex a furnizat autorităţilor locale si companiilor de salubritate din sectorul privat peste 2,5 milioane de recipienţi pentru colectarea deşeurilor municipale.

Azi, IRIDEX operează 5 depozite de deşeuri, 3 staţii de sortare, 2 staţii de tratare mecano-biologică (TMB) şi 3 staţii de compostare deşeuri, gestionând procesarea și depunerea la groapă a deşeurilor pentru mai mult de 1 000 000 de locuitori ai României, din care peste 600 000 din București.

Autorizații și certificări

Iridex construiește și operează depozite de deșeuri municipale conform legislației românești și celor mai stricte standarde ale legislației europene. Prin activitatea sa, Iridex contribuie la atingerea obiectivelor de reciclare și protecția mediului asumate de România prin tratatele de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, prin depozitele conforme operate, Iridex asigură una din cele mai stringente nevoi ale comunității, aceea de procesare și depozitare în siguranță a deșeurilor municipale, contribuind direct la asigurarea sănătății publice pentru comunitățle pe care le deservește.

Iridex deține Autorizația Integrată de Mediu eliberată de Ministerul Mediului prin Agenția pentru Protecția Mediului București pentru operarea, până în anul 2029, a CMID Chiajna.

Iridex are implementat, certificat și recertificat Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, fiind administrat în sistemul ISO de către organismul de certificare SRAC și IQ NET:

 • Certificat ISO 9001: 2008, Nr.1303 / 3/R. din 04.09.2015
 • Certificat ISO 14001:2005 Nr.157/3/R din 04.09.2015
 • Certificat OHSAS 18001 : 2007 Nr. 23/3/R din 04.09.2015

Implementarea, certificarea și recertificarea și imbunatățirea  Sistemului  de  Management  de  Mediu  ISO 14001  demonstrează preocuparea pentru performanţa de mediu și conformarea cu cerinţele BAT privind managementul de mediu.

Iridex deține certificări din partea următoarelor agenții:

 • Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
 • Comisia de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfășura activități în domeniul îmbunătățirilor funciare
 • Ministerul Apărării – Comandamentul Logistic Întrunit
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
 • Autoritatea Feroviară Română
 • Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 • Agenția Națională pentru Resurse Minerale