Viziune

Procesarea, neutralizarea și depozitarea deșeurilor menajere reprezintă un serviciu esential pentru comunitate. Prin ceea ce facem, vrem să protejăm mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse – oricare ar fi ele – și să contribuim, astfel, la atingerea obiectivului european de #zero waste# și implementarea principiilor economiei circulare.

Misiune

Misiunea noastră este să ne asigurăm că populația din zonele și localitățile unde operăm beneficiază de cele mai bune servicii disponibile în domeniu.

Misiunea noastră este de a proteja oamenii și mediul înconjurător: solul, apa, aerul, asigurându-ne că folosim cele mai noi tehnologii și procese în procesarea, neutralizarea și depozitarea deșeurilor municipale.

Misiunea noastră este ca, pornind de la specificul activității noastre, de depozitare a deșeurilor municipale, să folosim cele mai avansate proceduri pentru a minimaliza impactul asupra zonelor și locuitorilor din imediata vecinătate a acestor depozite.

Valori

Legalitate: Aplicăm ad-literam toate prevederile legislației românești și europene în domeniu, așa cum sunt ele stipulate în Autorizația Integrată de Mediu

Conformitate: Ne conformăm cu celeritate tuturor noilor reglementări, cerințe sau recomandări din partea autorităților de mediu, în beneficiul comunității

Transparență: Publicăm pe site date de mediu măsurate în cadrul depozitului, suntem deschiși oricărui dialog onest, bazat pe fapte, realități si probe.