Ca în fiecare an, în perioada sărbătorilor, IRIDEX Group va asigura permanența la depozitul ecologic de la Chiajna, pentru o bună desfășurare a activităților specifice în cadrul complexului. Exploatarea corespunzătoare face ca acest depozit să funcționeze în mod constant în parametrii pentru care a fost proiectat, activitate care se va menține la standarde corespunzătoare și în zilele de vacanță care urmează.

Instalațiile operate de IRIDEX sunt monitorizate permanent de experți din cadrul grupului. Pe lângă activitățile specifice de colectare și depozitare, personalul operațional, sub coordonarea conducerii, se va asigura că există în amplasament toate mijloacele necesare pentru intervenții și vor menține în funcțiune echipamentele care asigură depoluarea.

Pusă în funcțiune în 2014, stația de bio-desulfurare IRIDEX de la Chiajna, cu o capacitate de 3000 de metri cubi pe oră și o eficiență de peste 98 la sută în reducerea hidrogenului sulfurat în gazul de depozit, este cea mai performantă tehnologie la nivel european pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă. IRIDEX Group, companie care deservește 1.000.000 de cetățeni, a luat toate măsurile necesare pentru a le asigura tuturor sărbători cu bine.

Echipa IRIDEX vă dorește un Paște cu bucurie!

Despre IRIDEX

Înființat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX Group are peste 700 de angajați și o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acționariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de gestiune integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. IRIDEX implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalații de producere de energie electrică din biogaz ș.a. Prin instalațiile de sortare și tratare a deșeurilor, prin depozitele pe care le administrează, respectiv prin tehnologiile folosite în mod curent, IRIDEX Group deservește o populație de peste 1 000 000 de oameni din România.

Din respect pentru comunitate, IRIDEX își reafirmă angajamentul pe termen lung în politicile de responsabilitate pentru mediu și are în vedere implementarea principiilor Economiei Circulare, folosind instalații nepoluante fabricate în Uniunea Europeană, a căror activitate este monitorizată permanent și certificată. Mai multe detalii găsiți pe: www.IRIDEX.ro