Ce s-ar întâmpla dacă nu am colecta și trata levigatul?

Levigatul este un lichid care a trecut printr-un material (semi)permeabil solid și, în acest proces, a antrenat cu el substanțe dizolvate sau aflate în suspensie. Strict în domeniul managementului deșeurilor, levigatul este substanța care a rezultat în urma trecerii apei (percolare) printr-un depozit de deșeuri. Apa generează levigat dar, în același timp, diluează factorii contaminanți. Apa antrenează, astfel, substanțe nocive pentru mediu, impunând tratarea levigatului în instalații speciale.

(credit: Revista Construcțiilor)

Ce conține levigatul?

Levigatul reprezintă sursa majoră de ape uzate generate de un depozit de deșeuri municipale. Levigatul este alcătuit din compuși organici si anorganici diferiți, compuși care pot fi dizolvați sau suspendați. Carbonul organic, azotul si gazul metan precum si metalte grele (Pb, Zn, Fe și Mn) precipitate în namoluri sunt principalele elemente ce compun levigatul. De asemenea, în levigat găsim materie organică dizolvată (alcooli, acizi, aldehide, zaharuri etc.), componente anorganice (sulfati, cloride, amoniac etc), and anumiți compuși organici halogenați din clasa dioxnelor.

Care sunt factorii care influențează compoziția levigatului?

Compoziția levigatului este determinată de mai mulți factori, principalii fiind, însă, tipul de deșeuri depozitat, vechimea depozitului și condițiile meteo. Levigatul ce se produce în urma proceselor de descompunere a deșeurilor municipale are cu totul altă compoziție decât depozitele în care materiale cu conținut scăzut de materiale organice. De asemenea, depozitele noi produc un levigat cu un PH ridicat, acidic, PH ce scade pe măsură ce depozitul îmbătrânește. Dintre factorii de mediu, volumul precipitațiilor și temperatura sunt cei mai importanți.

Cum se neutralizează levigatul?  

Datorită conținutului său, levigatul trebuie colectat și tratat. Cele mai des întâlnite procedee de tratare sunt: tratarea biologica (bazine aerate, biofiltrare, etc); tratare chimică (oxidarea cu ozon, oxidarea cu  apă oxigenată, tratarea cu UV); tratarea fizico-chimică (precipitare, coagulare, floculare); separarea prin membrane (stații de osmoză inversa, stații de nanofiltrare). De asemenea, în cazul în care levigatul este deversat în sistemul de canalizare (metodă folosită în trecut, rar întâlnită la depozitele moderne) se face tratarea  prin stația de epurare a apelor provenite din sistemul de canalizare și a apelor reziduale.

Cum este tratat levigatul la depozitul IRIDEX de la Chiajna?

Iridex acordă o atenție deosebită protecției mediului înconjurător. Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei și a taluzurilor depozitului, infiltrarea levigatului în sol/subsol este prevenită în totalitate.

Sistemul de colectare a levigatului este format dintr-o rețea de conducte drenante, amplasată într-un stat de pietriș de râu spălat, cu grosimea de 450 cm. Instalarea drenurilor absorbante s-a realizat după executarea sistemului de etanșare, iar drenurile absorbante sunt conectate la căminele colectoare care fac legătura cu bazinul de omogenizare. Mai departe, căminele colectoare sunt etanșate cu geomembrană.

Compartimentele depozitului de deșeuri (C1-C7) sunt prevăzute cu un sistem de impermeabilizare a bazei și taluzurilor depozitului compus din: strat de argilă compactată, geomembrană de PEHD, protejată cu două straturi de material geotextil în interiorul stratului de drenaj aferent etanșării sintetice, strat realizat din pietriș spalat.

Baza depozitului a fost modelată în coame pentru a permite colectarea levigatului în drenurile amplasate la distanță de 40 m unul de altul. Drenurile absorbante cu diametrul de 200mm sunt performate pe 2/3 din suprafață, în partea de sus. Lungimea totală a drenurilor este de 5.480 de metri iar în fiecare compartiment (C1 – C7) a fost instalat câte un dren colector.

Sistemul de conducte de drenaj și colectare ale levigatului asigură evacuarea controlată din compartimentele depozitului și transportul acestuia câtre complexul de epurare a levigatului.

Sistemul de tratare a levigatului brut colectat de sistemele de drenare asigură transportul până la trei bazine de colectare. Două dintre bazine sunt circulare, cu capacitatea utilă de stocare de aproximativ 25m3/bazin (pentru colectarea levigatului din compartimentele C1- C5). Există și un al treilea bazin, din beton armat, impermeabilizat cu geomembrană, cu capacitatea utilă de stocare de aproximativ 80 m3, pentru colectarea levigatului din compartimentele active, C6 și C7.

În cele din urmă, levigatul ajunge în stația de lnstalatia de epurare a levigatului tip PALL, care funcționează pe principiul osmozei inverse, în două trepte și asigură epurarea a10m3/h de levigat. lnstalația poate funcționa în regim continuu sau discontinuu. În urma procesului, rezultă permeatul – apă curată din punct de vedere chimic si microbiologic – care este evacuat într-un iaz retentie. Acesta din urmă, cu cu o suprafață de 52 m2,  doar îmbunătăţeste calitatea apei, sub acţiunea razelor de soare şi a vegetaţiei existente. Pe de altă parte, concentratul provenit din instalaţia de epurare prin osmoză inversă, este eliminat în compartimentele de depozitare deşeuri și folosit pentru acoperirea zilnică.