București, 27 Martie 2018 – Interesat încă de la înființare de asimilarea principiilor noi pentru protecția mediului și pentru susținerea economiei circulare, Iridex Group Plastic propune un plan de investiții pe etape pentru implementarea unor soluții de Smart Waste Management, care au ca principal obiectiv atingerea unor ținte de reciclare de 60% din cantitatea totală de deșeuri în anul 2030 și de 65% în anul 2035. Măsurile vin în întâmpinarea reglementărilor incluse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), aprobat prin Hotărâre de Guvern la finalul anului trecut. În termenii eficienței ecologice și economice, Iridex susține crearea infrastructurii necesare pentru monitorizarea întregii activități de colectare și stabilirea priorităților privind colectarea deșeurilor ținând seama de informațiile primite din teritoriu prin intermediul senzorilor și cipurilor de identificare. Această schimbare asigură acuratețea datelor colectate, inclusiv a cantităților colectate și trasabilitatea deșeului colectat.

Iridex Group Plastic se implică în proiecte de educare a populației în vederea colectării selective, inclusiv prin introducerea conceptului “Plătești cât arunci”, astfel încât să fie îndeplinite premisele absolut necesare în vederea implementării PNGD.

Cipurile de identificare sau codurile de bare aplicate pe sacii de colectare, alături de dispozitivele mobile care transmit date în cloud, pe care operatorul de salubritate urmează să le poarte pe mână, se numără printre noile măsuri pe care Iridex Group Plastic urmează să le implementeze. Prin intermediul acestora va fi monitorizat deșeul colectat și vor fi cunoscute în timp real informații privind felul în care deținătorul contractului (persoană fizică sau juridică) a colectat corespunzător (conform contractului) sau informații privind starea fizică a recipientelor de colectare. Dotarea mașinilor de salubritate, într-o a doua etapă, cu senzori de identificare și cântărire, computere de bord omologate, urmează să permită preluarea și procesarea de date, care vor fi introduse automat de programul de facturare. Sunt prevăzute și soluții de furnizare de recipiente dotate cu senzori de umplere, dezvoltate de Iridex Group Plastic, în parteneriat cu Kapsch Romania, o filială a Kapsch Business Com AG, unul dintre cei mai importanți integratori de sistem și furnizori de servicii și soluții IT din Austria, Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. Aceste dispozitive sunt disponibile spre vânzare și implementare imediată.

Evoluția rapidă a legislației după aderarea României la Uniunea Europeană a încurajat grupul de firme IRIDEX cu capital integral românesc care aniversează 25 de ani de activitate, să preia și principiile care s-au dezvoltat în acest domeniu. Acestea au în vedere valorificarea deșeurilor, precum și reintroducerea în circuitul economic a deșeurilor, ori a rezultatelor activităților de eliminare/ valorificare a deșeurilor.

Noile reglementări privind tarifarea corectă a cetățenilor, prin implementarea principiului “plătești cât arunci” reprezintă o nouă provocare, în vederea unei corecte gestiuni a procesului de colectare și pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Implementat de o mare parte dintre statele europene, conceptul “plătești cât arunci” este, printre altele, o importantă măsură pentru educare în vederea colectării selective. Structura deșeului municipal din România indică o proporție de peste 50% de deșeuri biodegradabile, care trebuie colectate separat la sursă, astfel încât, să poată fi tratate prin biodigestare (obținere de biogaz și energie verde) sau compostare, obținerea de compost/ fertilizant natural pentru agricultură.

Conceptul de Smart Waste Management presupune o complexitate de tehnologii, echipamente, senzori, cipuri de identificare și platforme software interconectate, infrastructură care implică investiții substanțiale, care trebuie implementate într-un interval foarte scurt de timp. Iridex Group Plastic propune ca implementarea să fie făcută în două etape. În prima etapă, obiectivul principal va fi colectarea separată a deșeului biodegradabil și a deșeurilor reciclabile. A doua etapă are ca scop cântărirea cantităților de deșeuri biodegradabile și tarifarea cetățeanului în funcție de cantitatea de deșeu biodegradabil pe care o produce, cointeresându-l pe fiecare cetățean să sorteze deșeurile pentru a reduce cantitatea de deșeu biodegradabil.

Despre IRIDEX

Înființat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX GROUP are peste 700 de angajați și o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acţionariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. Iridex Group Plastic distribuie produse necesare în lucrări de construcţii civile şi industriale în ţară şi străinătate, lucrări de îmbunătăţiri funciare, gestiunea integrată a deşeurilor, proiectare şi exploatare de depozite ecologice municipale pentru deşeuri nepericuloase. IRIDEX implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalaţii de producere de energie electrică din biogaz ş.a.

Din respect pentru comunitate, IRIDEX își reafirmă angajamentul pe termen lung în politicile de responsabilitate pentru mediu și are în vedere implementarea principiilor Economiei Circulare, folosind instalații nepoluante fabricate în Uniunea Europeană, a căror activitate este monitorizată permanent și certificată.