Încă din 1993, Iridex Group Import-Export execută depozite ecologice pentru deșeuri municipale și periculoase, în strânsă legatură cu directivele europeane în domeniu, folosind materiale geosintetice de cea mai bună calitate. Unul dintre cele mai importante proiecte ale Iridex Group Import-Export este Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex  – situat în București, sectorul 1. Cu o suprafață totală de 26,5 ha si o capacitate de 6 milioane de tone de deșeuri municipale, este cel mai mare depozit ecologic de deșeuri executat de Iridex în România. Tehnologia folosită în execuția și operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Iridex este în deplină concordanță cu legislația românească în domeniu cât și europeană.

Competențele Iridex Group Import-Export în domeniu sunt, după cum urmează  :

 • managementul deșeurilor municipale
 • operarea centrelor de management integrat ale deșeurilor
 • execuția depozitelor ecologice noi
 • închiderea și post-închiderea depozitelor conforme de deșeuri
 • execuția stațiilor de tratare mecano-biologică
 • execuția stațiilor pentru tratarea mecanică și sortarea deșeurilor menajere și industriale asimilabile
 • execuția stațiilor de epurare a apelor menajere;
 • execuția instalaţiilor de protecţie şi monitorizare a calităţii mediului,
 • execuția instalaţiilor de producere a energiei electrice și termice din arderea gazului de depozit

Misiunea Iridex Group Import-Export în ceea ce privește protecția mediului

Misiunea esențială a companiei noastre este de a proteja sanătatea oamenilor și a mediului înconjurator

Scopul nostru primordial este :

 • să ne asigurăm că toți oamenii sunt protejați de riscurile semnificative pentru sănătatea umană și a mediului în care trăiesc
 • să ne asigurăm că eforturile noastre de a reduce riscurile de mediu se bazează atât pe o echipă de mari specialiști în domeniu cât și pe cele mai bune informații științifice la acest moment
 • să respectăm legislația și legile care ne guvernează și să ne asigurăm că sunt puse în aplicare corect și eficient, protejarea mediului fiind un element esențial al politicii de mediu a Iridex Group
 • să ne asigurăm că absolut toți angajații Iridex Group Import-Export au acces la informații exacte și suficiente pentru a participa activ la gestionarea politicii noastre de mediu
 • protejarea mediului înconjurător contribuie esențial la transformarea comunităților în care trăim și de aceea credem ca noi, Iridex Group Import-Export, suntem obligați ca împreună cu ceilalți factori din zonă să sprijim natura cu toată știința si priceperea noastră.

Societatea are implementat, certificat si recertificat Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, fiind  administrat in sistemul ISO de catre organismul de certificare SRAC si IQ NET dupa cum urmeaza :

 • Certificat ISO 9001: 2015, Nr.1303 / 3/R. din 24.09.2018
 • Certificat ISO 14001:2005 Nr.157/3/R din 24.09.2018
 • Certificat OHSAS 18001 : 2008 Nr. 23/3/R din 10.10.2018

Implementarea, certificarea si recertificarea si imbunatatirea  Sistemului  de  Management  de  Mediu  ISO 14001  marchează  preocuparea societăţii pentru performanţa de mediu, asigurând cadrul pentru conformarea cu cerinţele BAT privind managementul de mediu.

srac