“Tranziție Inteligentă către un Sector Energetic Digitalizat și Sustenabil”

București, 7 Martie 2018 – Politicile verzi și Economia Circulară au fost principalele teme puse în discuție de Grupul IRIDEX la Forumul “Tranziție Inteligentă către un Sector Energetic Digitalizat și Sustenabil”, care a avut loc, astăzi, la Palatul Parlamentului, o ediție dedicată producției de energie alternativă și implementării principiilor eficienței energetice. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea reprezentanților Statului Român din ministerele de resort și autoritățile de reglementare, printre care dl. Anton Anton, Ministrului Energiei, dl. Petru Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, și Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) – dl. Dumitru Chiriță. Prezent la discuții a fost și dl. Iulian Iancu, Preşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.

Grupul IRIDEX a fost reprezentat la această reuniune de dl. Corneliu Pascu, Președinte IRIDEX Group, care i-a întâlnit în cadrul dezbaterilor pe principalii reprezentanți ai industriei sau ai celor mai puternice asociații de profil, printre care Președintele Directoratului Hidroelectrica – dl. Bogdan Badea, Directorul Direcției de Management Energetic Romgaz – dl. Bela-Atila Balasz, Consilier al Directorului General Nuclearelectrica și Președinte – dl. Teodor Chirica (totodată reprezentant al Forumului Atomic European). Au mai fost prezenți la discuții experți în energie și politici sustenabile din partea Companiei Deloitte România, printre care dl. Răzvan Nicolescu, și Directorul Executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) – dr. ing. Silvia Vlăsceanu. Compania IRIDEX, care a instalat prima linie tehnologică de producție a energiei alternative – până acum unică în România -, și a construit una dintre primele clădiri eficiente energetic în București, este implicată în implementarea de soluții smart în domeniile sale de activitate, printre care managementului deșeurilor, eficiența energetică, agricultura inteligente și clădirile inteligente. De asemenea, IRIDEX este implicată în proiecte de cercetare-dezvoltare, alături de instituții prestigioase din țară și din străinătate, precum și într-unul dintre cele mai active clustere din România – Start Inovare.

Strategia energetică a României 2016 – 2030 sau digitalizarea și eficienţa energetică au fost principalele teme puse în discuție în cadrul acestei reuniuni, alături de analize susținute ale provocărilor cu care se confruntă sectorul energetic din România în contextul noilor directive ale Comisiei Europene pentru sectorul energetic. Participanții au definit rolul României pe piața energetică din Sud Estul Europei și principalele direcții de dezvoltare pentru a obține independenţă şi securitate energetică.

Inovarea a fost o constantă în drumul parcurs de Iridex, un grup de companii cu capital privat integral românesc, care aniversează 25 de ani de activitate pe piața românescă, investiția în tehnologii dedicate producției de energie alternativă fiind una dintre liniile principale de dezvoltare. Realizarea, în anul 2010, a primei instalații de producere a energiei electrice și termice din gazul de depozit (din gazul produs de un depozit de deșeuri menajere) este unul dintre cei mai importanți pași făcuți de Grupul IRIDEX în vederea producerii de energie alternativă. Instalația este complet automatizată și monitorizată de un sistem informatic dedicat, integrabilă în sistemul energetic în mod elastic și poate fi programată să funcționeze fie în mod continuu, fie doar în perioadele de vârf de cerere energetică. Această instalație este și acum unică în România, are o capacitate instalată de 3,6 Mw și 1,8 Mw  și până acum are mai mult de 54 milioane de m3 de gaz valorificat, cu o producție de cca. 120400 MWh energie electrică livrata in SEN. Printre beneficiile acestei linii tehnologice se numără și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cca. 17 700 tone metan (27 mil m3), cca. 40 568 tone dioxid de carbon (20 mil m3), respectiv cca. 7 300 tone hidrogen sulfurat (5,4 mil m3).

Instalațiile de valorificare a gazului de depozit folosite de Iridex sunt cele mai performante instalații din Uniunea Europeană, certificate CE și realizate în conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate și protecție a mediului. Instalațiile sunt operate de personal cu înaltă calificare, pe baza unor proceduri stricte, verificate și confirmate de autoritățile de mediu din România, fiind în perfectă concordanță cu legislația de mediu din România.

Despre IRIDEX Group

Înfiinţat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX Group are peste 700 de angajaţi şi o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acţionariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de gestiunea integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. Iridex implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalaţii de producere de energie electrică din biogaz ş.a.

În respect pentru comunitate, IRIDEX își reafirmă angajamentul pe termen lung în politicile de responsabilitate pentru mediu și în respectarea principiilor Economiei Circulare, folosind instalații nepoluante fabricate în Uniunea Europeană, a căror activitate este monitorizată permanent și certificată.