18 din cele 24 de hectare de teren din arealul complexului ecologic Chiajna vor fi verzi la finalul acestui an, marcând astfel prima etapă a planului de revitalizare a zonei, un proiect derulat de IRIDEX Group. În acest mod, IRIDEX Group se implică în procesul de ecologizare în zona de Nord-Vest a Bucureștiului și se alătură celor care cred că această zonă ar putea deveni una dintre oazele de verdeață ale Capitalei.

În prima etapă a procesului de reintegrare a complexului Chiajna în peisajul său natural au fost împrăștiate câteva tone de semințe pe suprafața celor cinci celule închise la finalul anului trecut. Plantele vor acoperi în totalitate această arie până la sfârșitul primăverii, urmând ca procesul să fie reluat în cadrul următoarelor etape. De asemenea, în jurul depozitului a fost plantată și este completată periodic o perdea de arbori, conform celor mai bune practici privind reintegrarea acestui tip de spațiu în peisajul natural.

Consecvent principiilor de dezvoltare durabilă și din respect pentru comunitate și pentru mediul înconjurător, IRIDEX salută, de asemenea, orice inițiativă de împădurire a zonei de Nord-Vest a Bucureștiului, o arie pe care o considerăm deficitară din acest punct de vedere.  Statisticile oficiale semnalează faptul că unui locuitor din Crângași îi revine o jumătate de metru pătrat de spaţiu verde, adică de peste 20 de ori mai puţin decât necesarul minim recomandat pentru o viaţă normală. Credem că zona Lacul Morii poate deveni unul dintre cele mai frumoase parcuri ale Capitalei și susținem eforturile tuturor celor care se implică activ pentru realizarea acestui proiect.

Despre IRIDEX

Înființat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX Group are peste 700 de angajați și o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acționariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de gestiune integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. IRIDEX implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalații de producere de energie electrică din biogaz ș.a. Prin instalațiile de sortare și tratare a deșeurilor, prin depozitele pe care le administrează, respectiv prin tehnologiile folosite în mod curent, IRIDEX Group deservește o populație de peste 1 000 000 de oameni din România. Mai multe detalii găsiți pe: www.IRIDEX.ro