Iridex, 10 ani de acum înainte

La începutul acestui an, Agenția pentru Protecția Mediului București, în urma unei analize atente, a prelungit cu încă zece ani Autoritația de Mediu pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Chiajna. Pentru noi, noua Autorizație reprezintă o recuoaștere a eforturilor noastre constante de îmbunătățire a activității și, în același timp, o obligație.

Iridex a început activitatea de management al deșeurilor municipale la depozitul de la Chiajna în anul 1999 conform standardelor și tehnologiilor de acum două decenii, implementând, treptat, ceea ce constituiau bune practici din domeniu în cele mai avansate țări din Europa.

Depozitarea finală a deșeurilor municipale reprezintă un serviciu public de cea mai mare importanță atât pentru comunitate, pentru sănătatea publică și pentru confortul unei vieți civilizate. Ne-am achitat și ne vom achita de această misiune cu toată responsabilitatea, cu tot ceea ce presupune ea:

  • responsabilitatea legală, așa cum este ea cuprinsă în legslația europeană și cum este ea transpusă în legislația românească;
  • responsabilitatea față de comunitate, prin minimalizarea impactului pe care această activitate esențială le are asupra unor aspecte ce definesc confortul vieții locuitorilor situați în vecinătatea cordonului de siguranță;
  • responsabilitatea față de mediu înconjurător, o responsabilitate care se întinde, practic, pe sute de ani de acum încolo.

Reînoirea Autorizației de mediu marchează, în fapt, o jumătate de drum de activitate: 10 ani de la intrarea în Uniunea Europeană și implementarea fără rezerve a standardelor cuprinse în capitolul #Mediu# din Tratatul de Aderare în activitatea curentă a depozitului ecologic de la Chiajna și 10 ani de acum înainte, timp în care acesta va mai rămâne în funcțiune.

Am decis, astfel, să acordăm o mai mare atenție felului în care comunitatea este informată asupra activității noastre, asumându-ne și cu mai multă determinare rolul care ne revine în angrenajul complex al Economiei Circulare, de impulsionare a gradului de reciclare, de creștere a grijii față de mediu și de educare a oamenilor în spirit civic și ecologic.

Deschiderea acestui blog este un prim pas și rolul lui este, în primul rând, unul informativ. Vom prezenta procesele complexe care se petrec la o simplă groapă de gunoi atunci când ele sunt controlate responsabl, cu tehnologii moderne. Vom prezenta, de asemenea, bune practici în domeniu și care sunt testate sau implementate în alte țări unde protecția mediului este ridicată la rangul de politică de stat. Vom prezenta opinii ale specialiștilor în domeniu, studii și, în genere, orice informație din sursă certă care are ca scop îmbunătățirea activității în domeniul managementului deșeurilor.

De asemenea, vom deschide un hotline, si vom pune la dispoziția comunității o adresă de mail: comunicare@iridx.ro unde membrii comunității vor avea posilibitatea să ne transmită informații cu privire la orice aspect legat de protecția mediului în general și gestionarea deșeurilor municipale în particular.

În același spirit responsabilității față de comunitate și al transparenței, pe Blog vom transmite în timp real datele măsurătorilor privind calitatea aerului din interiorul CMID Chiajna precum și de la centrele de monitorizare de la Chiajna și din Sectorul 6 al Municipiului București.

Vom deveni mai activi în cadrul dezbaterilor publice privind Economia Circulară și protecția mediului, militând pentru educarea publicului în spiritul grijii față de mediu, căci responsabilitatea noastră, a tuturor, nu se termină ci abia începe cu aruncarea unui bun de care nu mai avem trebuință.

În fine, vom sprijini activ toate inițiativele pentru identificarea și eliminarea depozitelor ilegale de deșeuri de pe terenurile virane, dintre blocuri, de la colțul străzilor – locuri ale nimănui și pentru care nicio autoritate locală nu pare a-și asuma vreo responsabilitate – căci ele reprezintă cea mai probabilă sursă de populare, generatoare de mirosuri.