Biogazul este produs prin fermentarea anerobă a produselor organice, un proces care se desfășoară în absența oxigenului, prin amestecare continuă la o temperatură de peste 40 grade. Biogazul rezultat prin descompunerea pe cale aerobă a deșeurilor are în componența sa 50-90 % gaz metan, 10-40 % CO2, 0,1 % H2S, având o compoziție comparabilă cu cea a gazului metan brut.

Biogazul poate fi produs din aproape toate tipurile de deșeuri organice : deșeuri de uz casnic, deșeuri de pește și de la abatoare, deșeuri provenite din produse lactate, deșeuri de amidon, din producția cartofilor, iarbă, deșeuri pe bază de cereale, etc.

Metoda de extracție a biogazului este aplicată cu succes în Asia, unde doar în China se presupune că ar exista 10 milioane de instalații, în India procedeul este mai vechi de 75 de ani, existând peste 80 mii de instalații.
În acest moment activitatea de extracție a biogazului este cea mai dezvoltată în Europa, unde majoritatea țărilor au implementat programe de trecere la surse alternative de energie. 75% din biogazul produs în Europa este obținut din deșeuri agricole, 17% din deșeurile organice și 8% – canalizare.

În Romania, aceasta sursa de energie alternativă nu este foarte folosită, în ciuda posibilităților de care dispunem. Se consideră că 65% din potențialul României îl reprezintă biomasa și doar 1% energie solară, ironia este că avem mult mai multe instalații și panouri pentru obținerea energiei solare decât instalații de biogaz.

O instalație de obținere a biogazului se află la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Iridex, unde a fost construită și pusă în funcțiune începând cu 2010 prima stație de producere energie electrică din exploatarea gazelor de depozit. Din energia electrică generată un procent de 90% se livrează în SEN. Utilizarea gazului de depozit pentru obținerea energiei electrice și termice este o masură extrem de favorabilă pentru reducerea CO2 generat de fermentarea părții biodegradabile din masa de deșeuri. Astfel, prin racordarea puțurilor de extracție la sistemul de colectare a gazului de depozit, s-a diminuat semnificativ cantitatea de gaze cu efect de seră emisă, acest fapt ducând la micșorarea cantității degajată în atmosferă și la îmbunătățirea calității aerului.