Despre Iridex Group

IRIDEX Group este cea mai mare companie din industria mediului din România, unul dintre pionerii industriilor conexe protecției mediului.

Înființat în anul 1991, IRIDEX Group are o experiență de peste 30 de ani în domeniul protecției mediului, managementului deșeurilor municipale, a construcției și operării de centre de management integrat a deșeurilor.

Prin ceea ce face, IRIDEX Group urmărește protejarea mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse – oricare ar fi ele –contribuind, astfel, la atingerea obiectivului european de #zero waste# și implementarea principiilor economiei circulare.

Iridex Group, inovația continuă

Încă de la înființare, toate companiile IRIDEX GROUP au fost promotoare ale inovației și tehnologiilor de vârf. IRIDEX GROUP consideră că fără inovație, fără implementarea rapidă a progresului tehnic și a tehnologiilor de vârf, orice companie și orice industrie este sortită, eșecului. Acesta este și motivul pentru care IRIDEX GROUP s-a aflat mereu în fruntea domeniilor în care sunt active. Astfel, companiile din IRIDEX GROUP au înregistrat o serie de premiere pentru economia românească:

 • Primul depozit conform de deşeuri din România, Chiajna-București
 • Prima instalaţie de epurare a levigatului cu osmoză inversă din România
 • Prima instalaţie de colectare şi valorificare a gazului de depozit prin cogenerare din România
 • Prima instalaţie eoliană din România
 • Prima companie din Romania care a folosit materiale geosintetice

Iridex Group - Solutions for a smarter future

IRIDEX GROUP este un partener activ în cadrul Asociației Start Inovare, unul dintre cele mai dinamice clustere de dezvoltare și inovare din România.  Clusterul Start Inovare a fost înființat în anul 2016, valorile pe care-și fundamentează activitatea fiind: Cercetare, Competitivitate, Calitate.

Start Inovare iși propune obţinerea de rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a implementării rezultatelor în practică. 

Membrii clusterului Start Inovare doresc sporirea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, singura cale pentru asigurarea dezvoltării durabile a țării.

Grupul IRIDEX este implicat și în proiectul Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED”.

PROVED urmareste creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între Universitatea Politehnica din Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor municipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz), a unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice) precum şi a unui sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.

Efectul ultim al introducerii si promovării inovației este, în opinia IRIDEX GROUP creşterea calităţii vieții românilor și prosperitatea socială.

IRIDEX GROUP ÎN DATE ȘI CIFRE

 • 40% dintre instalațiile de compostare din România sunt construite de IRIDEX;
 • Cel mai mare Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din România – București – Chiajna.
 • 80% din totalul depozitelor conforme din România construite cu materiale produse de IRIDEX;
 • 2,5 milioane de recipienţi pentru deşeuri distribuite către autoritățile locale din toată țara.
 • angajati : 300+ la sfărșitul anului 2022
 • Puncte de lucru : București, Călărași, Mureș
 • Cantităti de deseuri procesate
 • Cantităti de deseuri sortate
 • Cantități de deșeuri reciclate