De ce ardem gazul de depozit și de ce producem, astfel, electricitate?

Producerea de electricitate pe bază de biomasă este considerată drept una din cele mai bune exemple de implementare a principiilor Economiei Circulare. Prin extragerea ultimei picături de resursă și de energie din deșeurile municipale, reușim să valorificăm la maxim potențialul materialelor și alimentelor aruncate #la gunoi# de cea mai mare concentrație urbană din România. Producerea de energie electrică din gazul de depozit este consderată #bună practică# în cele mai avansate țări din lume în domeniul protecției mediului.

De ce arde gazul de depozit?

Gazul de depozit este un produs inerent activității de depunere a deșeurilor municipale la groapă. Sub acțiunea bacteriilor și enzimelor, materia biologică se descopune, producând așa-numitul gaz de depozit și levigat. Gazul metan reprezintă aproximativ 50% din gazul de depozit iar bioxidul de carbon 40-43%, restul fiind format din oxigen, azot, amoniac, hidrogen sulfurat și alți compuși volatili.  Gazul metan din gazul de depozit este similar celui de sondă, așa că valorificarea sa energetică este e chestiune de bun-simț economic.

De ce trebuie ars gazul de depozit?

Captarea gazului de depozit și neutralizarea lui prin ardere reprezintă o grijă constantă pentru orice depozit ecologic administrat cu responsabilitate. Gazul de depozit este principala sursă de discomfort olfactiv. De asemenea, bioxidul de carbon este responsabil pentru producerea așa-numitului efect de seră, responsabil de încălzirea globală. Nu în cele din urmă, metanul este un gaz ușor inflamabil și poate, în anumite condiții, să se autoaprindă producând incendii sau explozii.

Cum se produce energie electrică din gazul de depozit?

Principiile Economiei Circulare precum și cel mai elementar bun-simț economic îți interzic să arzi gazul de pomană. Dacă la arzătorul de gaz atașezi o turbină cu abur și un generator electric poți produce energie electrică eco. Desigur că din punct de vedere tehnologic lucrurile sunt un pic mai complicate dar, în esență, despre asta este vorba.

Se ard deșeuri la depozitul de la Chiajna?

Răspunsul este CATEGORIC NU! În cadrul depozitului ecologic de la Chiajna NU SE ARD DEȘEURI. De altfel, fumatul este interzis pe întreaga suprafață a zonei de depozitare iar lucrul cu focul este strict reglementat. Instalația de producere a energiei electrice de la Chiajna este propulsată exclusiv prin arderea gazului metan conținut în gazul de depozit.

 Este sigură tehnologia de la Chiajna?

Ideea folosirii biomasei pentru producerea de energie nu este nouă. În #România socialistă#, avidă de energie, existau zeci de instalații care foloseau biogazul produs de staţiile de epurare a apelor reziduale din orașe precum și cel produs din fecalele marilor combinate de creștere a porcilor. Anual, se produceau în România anilor 80 aproximativ 85 000 m3 biogaz /zi, adică 30 milioane m3/an.

Între timp, digitalizarea a permis automatizarea aproape completă a procesului de producere a energiei electrice din biomasă și creșterea eficienței instalațiilor. Arderea gazelor la temperaturi de aproape 1.000 de grade Celsius în instalațiile moderne, precum cea de la Chiajna, asigură neutralizarea aproape totală a unor compuși ai gazului de depozit precum H2S.

Cum producem electricitate la Chiajna?

În primul rând, colectăm gazul de depozit cu ajutorul a 101 de puțuri de extractie care aspiră gazul de depozit. Gazul este apoi strâns în 5 statii de colectare și o stație de aspiro-compresie (Stație booster) astfel încât presiunea în celulele de depozitare să fie mai mică decât în exterior, impiedicând eliminarea sa, necontrolat, în atmosferă.

Instalația de producere a energiei electrice este produsă în Germania conform celor mai stricte standarde de mediu. Ea se compune dintr-un biodesulfurator, o instalație de reducere a umidității gazului, o  instalatie de încălzire a gazului, 3 generatoare electrice, 3 posturi de transformare și 2 instalații de recuperare energie termică. Stația este complet automatizată.

Este eficientă statia de producere a energiei electrice de la Chiajna?

Este, în măsura în care o privim ca o invesiție în Economia Circulară și în valorificarea la maxim a potențialului energetic al deșeurilor municipale. Este, în măsura în care gazul de depozit nu este #ars de pomană# sau eliminat necontrolat în aer, cu efecte asupra comunităților locale. Comparativ, insă, cu alte stații de producere a energiei electrice pe bază de gaz de depozit, centrala Iridex este una de capacitate mică.

Elimină controlat, Iridex, gaz de depozit în atmosfera?

Ar fi absurd ca cineva să-și diminueze voit ceva ce folosește drept materie primă pentru a produce altceva. Care ar fi motivul pentru care Iridex ar elimina în atmosferă gaz de depozit care conține 50% materie primă pentru producerea energiei electrice?