Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chiajna îndeplinește o funcție vitală pentru o comunitate modenă: procesarea și depozitarea pe termen lung a deșeurilor menajere produse de oraș, de noi toți. Nu ne putem imagina viața într-un oraș care nu se îngrijește corespunzător de depozitarea în siguranță a deșeurilor municipale și ignora sau neglijeaza efectele pe care aruncarea la întâmplare a gunoaielor le are sau le poate avea pentru sănătatea populației.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chiajna este cel mai mare și cel mai modern CMID din țară, singurul care respectă în totalitate legislația românească dar și cea europeană în domeniu. CMID Iridex reueșeste cu succes să asigure procesarea, sortarea, neutralizarea și, în cele din urmă, depozitarea deșeurilor din Municipiul București și din zonele adiacente.

În toată activitatea noastră aplicăm principiile economiei circulare, iar Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chiajna joacă un rol important în procesul de creștere a gradului de reciclare a deșeurilor din România.

De la începutul activității sale, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Iridex de la Chiajna a fost în permanență modernizat cu tehnologii de ultimă generație în domeniul gestionării deșeurilor municipale și a protecției mediului. În acest moment, la CMID Iridex sunt implementate standarde de control care sunt mai drastice decât cerințele legislative din România sau cele cuprinse în reglementările europene în domeniu.

Depozitul de deșeuri municipale de la Chiajna este unul din puținele depozite conforme din România care îndeplinește toate standardele de mediu asumate de România în cadrul capitolului #Mediu# din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. El este proiectat și operat în conformitate cu prevederile Directivei UE 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum şi cu cele ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin OM nr. 757/2004.

În fiecare zi ne străduim să îndeplinim misiunea pe care ne-am asumat-o, astfel incat impactul pe care activitatea pe care o desfășurăm în folosul comunității să aibă un impact minim asupra mediului înconjurător.

Participăm activ la toate dezbaterile publice privind protecția mediului din România, susținând prin tot ceea ce facem principiile economiei circulare și cele care sunt de natură să crească gradul de reciclare în România.

Suntem într-un dialog permanent atât cu autoritățile centrale, locale și de mediu precum și cu reprezentanții comunităților, încercând să răspundem tuturor problemelor care ne sunt aduse la cunoștință.

Ne puteți scrie oricând pe adresa comunicare@iridex.ro  și o să vă răspundem cu celeritate.