Referitor măsurători recente în incinta Depozitului de deșeuri IRIDEX

Urmare a acțiunilor de determinare corectă a surselor de emisii de H₂S, ce provoacă disconfort cetățenilor din zona Chiajna, în special noaptea, IRIDEX a efectuat  măsurători recente  în noaptea de 26-27 august, între orele 22.00 – 05.00 am, precum și în noaptea 29-30 august între orele 22.00 – 05.00 am, măsurători pentru determinarea concentrațiilor de H₂S, chiar  în amplasamentul Depozitului de deșeuri IRIDEX, pe câte 2 puncte, cu un laborator acreditat RENAR.

Toate valorile înregistrate sunt cu mult sub limitele impuse de Autorizația Integrată de Mediu, dar și sub limitele impuse de legislație ca  valori limită de pericol pentru sănătatea umană. Valorile determinate demonstrează că zona de influență a depozitului nu poate fi mai mare de 200-300 m distanță față de limitele amplasamentului.

Ca urmare, este absolut necesar ca autoritățile să facă investigații pentru determinarea surselor locale de H₂S , ce produc disconfortul cetățenilor, în zonele în care s-au determinat depășiri și în care cetățenii reclamă mirosuri.

IRIDEX GROUP va continua permanent ca în activitatea sa,  să respecte legislația și prevederile Autorizației Integrate de Mediu, dar va efectua și monitorizarea tuturor factorilor de mediu.

Măsurătorile efectuate de Agenția Națională de Protecția Mediului cât și cele realizate de IRIDEX chiar în interiorul incintei depozitului, demonstrează că activitățile depozitului nu afectează în niciun fel populația din zonele Chitila, Chiajna care reclamă mirosuri și cu atât mai puțin populația din Sectorul 1 București, pentru care Primăria Sectorului 1 manifestă îngrijorare.

raport masuratori 1 raport masuratori 2

Conducerea IRIDEX

office@iridex.ro

05/9/2017