CENTRE ȘI OPERAȚIUNI

O privire de ansamblu a Centrelor Integrate de Mediu IRIDEX

Iridex Group este cea mai mare companie din industria mediului din România. Experiența Iridex Group în construirea și administrarea centrelor de management integrat al deșeurilor (CMID), a depozitelor ecologice, a stațiilor de sortare și de tratare biologică a deșeurilor este o componentă esențială a eforturilor României de a se alinia la standardele de mediu ale Uniunii Europene. Rezultatele activității Iridex Group au constituit parte din procesul de negociere și închidere cu succes a capitolului MEDIU din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Dacă ar fi să concentrăm și să materializăm experiența IRIDEX GROUP în domeniul îndustriei pentru protecția mediului, acestea ar fi:

  • 40% dintre instalaţiile de compostare din România sunt construite de Iridex Group;
  • Cel mai mare Centru de Management Integrat al Deşeurilor din România – Bucureşti – Chiajna.
  • 80% din totalul depozitelor conforme din România construite cu materiale produse de Iridex Group;
  • 2,5 milioane de recipienţi pentru deşeuri distribuite către autoritățile locale din toată țara

Unul dintre cele mai importante proiecte ale Iridex Group, Centrul de Management Integrat al deseurilor de la Chiajna, cu o suprafață totală de 26,5 ha, este cel mai mare depozit ecologic de deșeuri din România și din zonă, recunoscut ca un exemplu de bune practici în domeniu. Fiecare dintre facililtățile operate de Iridex Group este încadrată cu personal calificat și instruit conform normativelor.

Experiența în domeniu și soluțiile tehnice propuse, au convins multe autorități locale să investească IRIDEX cu responsabilitatea de a administra facilitățile de management integrat al deșeurilor la nivel local și regional ca parte esențială a eforturilor României de a atinge țintele de mediu propuse de documentele programatice ale Uniunii Europene în domeniile protecției mediului, eliminării risipei și a poluării, creșterea gradului de recuperare și de reciclare a materiilor prime precum și de implementare a principiilor economiei circulare.

CMID IRIDEX
București

De la începutul activității sale, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor IRIDEX de la Chiajna a fost în permanență modernizat cu tehnologii de ultimă generație în domeniul gestionării deșeurilor municipale și a protecției mediului.

Depozit de deșeuri nepericuloase SÂNPAUL

Depozitul de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul primește deşeurile de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul.

CMID Ciocănești
Călărași

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor IRIDEX de la Ciocănești deservește populația jutețului Călărași. Cu o suprafață totală pentru depozitare de 15.5ha,  depozitul ecologic are o capacitate de 3,5 milioane tone, din care celula 1, (C1) 1 milioane tone.