Iridex Group, cea mai mare companie din industria mediului din România. Exepriența Iridex Group în construirea și administrarea centrelor de management integrat al deșeurilor (CMID), a depozitelor ecologice, a stațiilor de sortare și de tratare biologică a deșeurilor este o componentă esențială a eforturilor României de a se alinia la standardele de mediu ale Uniunii Europene. Rezultatele activității Iridex Group au constituit parte din procesul de negociere și închidere cu succes a capitolului MEDIU din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Dacă ar fi să concentrăm și să materializăm experiența IRIDEX GOUP în domeniul îndustriei pentru protecția mediului, acestea ar fi:

  • 40% dintre instalaţiile de compostare din România sunt construite de Iridex Group;
  • Cel mai mare Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din România – Bucureşti – Chiajna.
  • 80% din totalul depozitelor conforme din România construite cu materiale produse de Iridex Group;
  • 2,5 milioane de recipienţi pentru deşeuri distribuite către autoritățile locale din toată țara

Unul dintre cele mai importante proiecte ale Iridex Group, Centrul de Management Integrat al deseurilor de la Chiajna, cu o suprafață totală de 26,5 ha, este cel mai mare depozit ecologic de deșeuri din România și din zonă, recunoscut ca un exemplu de bune practici în domeniu. Fiecare dintre facililtățile operate de Iridex Group este încadrată cu personal calificat și instruit conform normativelor.

Iridex Group a executat cu succes pentru sine și pentru alte companii închideri de depozite vechi de deșeuri, stații de epurare, statii de transfer, stații de sortare a deșeurilor municipale

Toată activitatea Iridex Group în industria protecției mediului se desfășoară în concordanță totală cu cele mai exigente standarde și reglementări impuse de autoritățile competente din România si din Uniunea Europeană. Folosim cele mai moderne materiale și cele mai noi tehnologii pentru a ne asigura că tratarea și depozitarea de lungă durată a deșeurilor municipale se face în siguranță maximă și cu efecte minime asupra zonei. Activitatea noastră este reglementată strict și supusă, regulat, inspecțiilor autorităților de monitorizare și control.

Centrul de Management Integrat al deșeurilor de la Chiajna

Centrul de Management Integrat al deșeurilor de la Călărași

Centrul de Management Integrat al deșeurilor de la Sânpaul