Lider în domeniul managementului integrat al deșeurilor din România

Iridex Group Import-Export srl reprezintă astăzi în România unul din liderii de piață în domeniul managementului integrat al deșeurilor municipale și asimilabile.

Începând cu anul 1999 compania a dezvoltat prin investiții din surse proprii un număr de trei depozite conforme la București, Boldești-Scăieni, respectiv Costinești – Constanta, și a realizat alte depozite și lucrări specifice în domeniu pentru diverși beneficiari din România.

Toate lucrările executate au avut în vedere respectarea normativelor europene și românești specifice, atât în construcția obiectivelor cât și în exploatarea acestora.

Au fost făcute eforturi financiare importante pentru dezvoltarea unei game cât mai largi de activități în domeniul maangementuluid deșeurilor, dezvoltându-se centre de management integrat pentru deșeuri.

Astfel, prin dezvoltarea multilaterala a activitatilor in cadrul Centrului de Management Integrat al deseurilor Iridex – Bucuresti, sector 1, a fost construita si pusa in functiune incepand cu anul 2013, prima Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor municipale.

De asemenea, este finalizata si pusa in functiune o instalatie de procesare a deseurilor din constructii si demolari. Pe baza experientei de la CMID Iridex, facilitati similare vor fi realizate si la Costinesti in vederea conformarii la standardele in domeniu si a eficientizarii activitatii.

Principalele activitati de tratare mecanica, tratare biologica, valorificare si eliminare a deseurilor care se desfasoara la CMID Iridex sunt :

 • instalatia de tratare mecanica a deseurilor municipale cu o capacitate de 180.000 tone anual si statia de sortare pentru fractia uscata din deseurile municipale cu o capacitate de 90.000 to anual. Desi este o obligatie legislativa asumata prin tratatul de aderare, colectarea selectiva a deseurilor municipale nu este inca pe deplin implementata. In acest sens, Iridex a inaintat propunerea autoritatilor romane de a se implementa colectarea selectiva pe 2 fractii (umeda si uscata), solutie care poate duce la rezultate satisfacatoare pe termen scurt si mediu, in conditiile in care populatia are un grad scazut de constientizare, solutia avand potentialul de a fi mult mai usor acceptata. Din acest motiv, solutia aleasa in prezent pentru valorificarea partii reciclabile si reducerea cantitatilor depozitate este tratarea mecanica cu separarea fractiei umede si sortarea fractiei uscate.
 • instalatia de tratare biologica prin fermentare aeroba a fractiei biodegradabile din deseuri municipale precum si a deseurilor vegetale in celule de compostare acoperite cu membrane semipermeabile. Instalatia este compusa din 10 biocelule. In acest fel se vor reduce semnificativ cantitatile de deseuri biodegradabile eliminate prin depozitare, cu importate beneficii de protectie a mediului (reducerea cantitatilor de levigat produse in depozit, reducerea impactului prin mirosuri, reducerea necesarului de material de acoperire zilnica).
 • instalatie de captare a gazului de depozit si valorificare a acestuia prin producere de energie electrica si termica. Instalatia este formata din doua CHP cu puterea de 2,4 Mwh. Pe viitor, capacititatea instalatiei ar putea ajunge la 3,6 Mwh.
 • instalatia de procesare a deseurilor din constructii si demolari, prin selectarea materialelor feroase, concasarea betoanelor, producerea agregatelor in 3 sorturi, ce se utilizeaza ca material de acoperire zilnica, fundatii de drumuri, straturi dreanante, etc. Instalatia are o capacitate de 6000 to anual.

In urma implementarii acestor investitii, amplasamentul din Poiana Trestiei administrat de SC Iridex Group Import-Export srl a devenit cu adevarat  un Centru de Management Integrat  al deseurilor, capabil sa primeasca si sa proceseze cantitati semnificative de deseuri municipale, in acest mod aducandu-si o contributie importanta la indeplinirea tintelor prevazute in Planul de Gestionare a Deseurilor al Municipiului Bucuresti si anume :

 • reciclarea deseurilor de ambalaje din plastic, hartie si carton, materiale feroase si neferoase – aproximativ 300 tone lunar
 • valorificarea superioara a deseurilor prin productia de energie electrica si termica si respectiv coincinerare in fabricile de ciment, avand ca efect direct diminuarea semnificativa a emisiilor de gaze nocive in atmosfera. Astfel, prin captarea si valorificarea gazului de depozit productia de energie este de circa 1400 Mwh lunar
 • diminuarea semnificativa a cantitatilor de deseuri biodegradabile depuse in depozitul conform administrat cu circa 60 000 tone/an, prin implementarea tratarii mecano-biologice
 • diminuarea cu cca 100 000 tone/an a cantitatilor de deseuri non-biodegradabile depozitate, prin selectarea fractiei uscate si eliminarea prin coincinerare in fabricile de ciment
 • cresterea numarului delocuri de munca cu aproximativ 75 de angajati

Toate realizarile si investitiile mentionate in cele de mai sus au fost realizate de SC Iridex Group Import-Export srl din fonduri proprii sau atrase, fara a beneficia de sprijin din partea autoritatilor locale sau centrale. Trebuie subliniat faptul ca, pana in prezent, la nivelul Municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, autoritatile locale si centrale nu s-au implicat in activitatea de gestionare a deseurilor. Astfel, s-a ajuns in acest moment, ca sarcina indeplinirii tintelor sa fie lasat preponderent pe umerii investitorilor privati.

Este cunoscut faptul ca Municipiul Bucuresti si parte din judetul Ilfov genereaza cele mai mari cantitati de deseuri localizate pe o arie geografica mica, in comparatie cu celelalte regiune ale tarii, Cu toate acestea, nici Municipiul Bucuresti si nici judetul Ilfov nu au reusit atragerea de fonduri europene pentru implementarea unor sisteme integrate de management a deseurilor, majoritatea covarsitoare a investitiilor in domeniu fiind realizate din surse private ale operatorilor. Chiar si in acest conditii, costurile de depozitare la depozit sunt printre cele mai mici din tara.

Linia de strategie a UE, prin care se doreste implementarea unor facilitati de tratare mecano-biologica in majoritatea proiectelor aflate in prezent in faze de pregatire, licitatie sau executie, ar trebuie aplicata si la nivelul Municipiului Bucuresti si zona limitrofa. In opinia noastra, tehnologia de TMB este o alternativa viabila la incinerarea deseurilor, avand ca argumente :

 • in urma aplicarii procedurilor de tratare mecano-biologica si coincinerare in fabricile de ciment, doar 25% din cantitatea intrata in statia TMB ajunge la depozitare
 • costurile de operare sunt mult mai accesibile populatiei si in general generatorilor de deseuri
 • necesarul investitional in compartie cu incenerare, este mult mai redus.

 

Centrul de Management Integrat al deseurilor Iridex

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Iridex urmăreşte continuu optimizarea fluxului de deşeuri, astfel încât să se realizeze atât minimalizarea cantităţilor de deşeuri proprii produse, cât şi diminuarea cantităţilor de deşeuri depozitate, în scopul măririi duratei de viaţă a depozitului şi reducerii impactului asupra mediului.

mai mult despre CMID Iridex