Depozit de deșeuri

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT srl, prin dezvoltarea multilaterala a activitatilor si prin eforturi financiare sustinute, a dezvoltat Centrul de Management Integrat al Deseurilor din Bucuresti, sector 1 (langa Chiajna), unde a fost construita si pusa in functiune incepand cu anul 2010 prima Statie de productie energie electrica din exploatarea gazelor de depozit, iar in prima parte a anului 2013, prima Statie de tratare mecano-biologica (TMB) si Sortare a deseurilor municipale si industriale asimilabile, precum si o statie de tratare si valorificare a deseurilor din constructii.

Toate activitatile sunt interconectate in vederea eliminarii si valorificarii superioare conforme cu legislatia actuala de protectie a mediului, asigurand pe amplasament, un circuit al deseurilor compus din:

 • Receptia calitativa si cantitativa a deseurilor intrate;
 • Tratare mecanica (in limita capacitatii disponibile);
 • Sortare deseuri (in limita capacitatii disponibile);
 • Valorificare deseuri reciclabile sortate (PET-uri, Plastice, Hartie, Metale, Sticla);
 • Trimiterea la instalatii de eliminare prin coincinerare a fractiei refuz de sortare in limita capacitatii disponibile si in limita functionarii instalatiilor de coincinerare);
 • Tratare biologica a fractiei biodegradabile din deseuri, rezultata in urma tratarii mecanice (in limita capacitatii disponibile);
 • Producere de energie electrica si energie termica din gazul de depozit;
 • Statie de epurare levigat care deserveste intreg amplasamentul;
 • Depozitare finala in Depozitul conform de deseuri.

dep

Depozitul de deseuri din cadrul CMID Iridex dispune de toate dotarile necesare pentru tratarea si sortarea deseurilor, astfel incat sa se realizeze atat minimalizarea cantitatilor de deseuri proprii produse, cat si sa se diminueze cantitatea de deseuri depozitate, acesti factori fiind extrem de importanti pentru marirea duratei de viata a depozitului si pentru reducerea impactului asupra mediului.

Depozitul ecologic ceste compus din 7 compartimente de depozitare avand o suprafata de 23,27 ha. Din cele 7 compartimente, 5 compartimente au sistat temporar depozitarea, 1 compartiment este in functiune si 1 compartiment este pregatit pentru depozitare.

Compartimentele de depozitare au o suprafata totala de 23,27 ha, din care:

 • Compartimentul C1 – C5 de cca 17,7 ha;
 • Compartimentul C6 –5,55 ha;
 • Compartimentul C7 – 5,55 ha (unde se realizeaza in prezent depozitarea)

Fluxul deseurilor in incinta depozitului ecologic este urmatorul :

 1. accesul in incinta a autovehiculelor care transporta deseuri menajere sau asimilabile, deseuri vegetale si deseuri de constructie
 2. inspectia deseurilor in vederea acceptarii sau nu la depozitare. Aceasta se realizeaza vizual inainte de cantarire
 3. cantarirea deseurilor – se efectueaza pe platforma dubla prevazuta cu 2 cantare de 50 de tone, conectate la sistemul informational de evidenta. Destinatia deseurilor in fnctie de categoria si tipul acestora este convenita cu operatorul de salubritate, inspectia are rol de verificare a conformitatii documentelor cu situatia reala calitativa a deseurilor din autogunoiere
 4. dirijarea autogunoierelor catre depozitare sau catre statia de tratare mecanica si sortare a deseurilor, in limita capacitatii de sortare a statiei de sortare
 5. autovehiculele care sunt proprietatea agentilor economici si care transporta deseuri industrial asimilabile cu cele menajere sunt dirijate din zona de acces  spre zona de depozitare. Accesul catre zona de depozitare se realizeaza pe drum dalat cu dale de beton prefabricate, care se muta in functie de necesitati
 6. Descarcarea deseurilor – se face pe platformele betonate de 500 m2
 7. depozitarea propriu-zisa – cuprinde derularea mai multor etape a caror succesiune este dictata de pozitia topografica a frontulu ide lucru, etapele sunt urmatoarele :
  • descarcare deseuri
  • impingerea deseurilor cu incarcatoare frontale si cu buldozer catre perimetrul stabilit pentru depozitare
  • compactarea cu compactorul cu picior de oaie
 8. colectarea materialelor reciclabile din zona de depozitare se realizeaza manual, in limita posibilitatilor de colectare manuala si in functie de forta de munca disponibila
 9. acoperirea periodica a stratului de deseuri compactate – se realizeaza cu material inert rezultat din activitati de demolari si de constructie si/sau cu folie speciala pentru acoperire (care se recupereaza si se reutilizeaza ca strat de acoperire)
 10. profilarea formei depozitului – se executa periodic cu utilaje din dotare si se verifica anual prin ridicari topografice ocazie cu care se realizeaza profile transversale cu ajutorul carora se verifica forma depozitului.

Compartimentele depozitului ecologic sunt proiectate în conformitate cu prevederile Directivei UE 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum şi cu cele ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin OM nr. 757/2004.

Pentru diminuarea disconfortului olfactiv si neutralizarea mirosurilor neplacute provenite din zona activa de depozitare deseuri in mod special in perioadele zilelor calduroase din an, este folosita instalatia cu solutia de neutralizare a mirosurilor neplacute.

Alte dotări CMID Iridex

STATIE DE SORTARE DESEURI MUNICIPALE

descriere Citeste mai multe

 

SISTEM EPUIRARE APE UZATE

descriere Citeste mai multe

SISTEM COLECTARE SI EVACUARE GAZ DE DEPOZIT

descriere Citeste mai multe

 

STATIE TRATARE MECANO BIOLOGICA (TMB)

descriere Citeste mai multe

 

mai mult