Comunicat de presa Iridex – 22 iulie 2016

Stimate Doamne, Stimaţi Domni,

Cu privire la articolele:

“Locuitorii din zona gropii de gunoi IRIDEX-Chiajna se plâng de mirosul insuportabil. Primăria sesizează Garda de mediu” cu link aici: http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21173968-locuitorii-din-zona-gropii-gunoi-iridex-chiajna-plang-mirosul-insuportabil-primaria-sesizeaza-garda-mediu.htm

“Primăria Sectorului 1 a sesizat Garda de Mediu în privinţa gropii de gunoi Chiajna”
link articol: http://www.mediafax.ro/social/primaria-sectorului-1-a-sesizat-garda-se-mediu-in-privinta-gropii-de-gunoi-chiajna-15535840

“Primarul Dan Tudorache, solicitare urgentă către Garda de Mediu” http://www.domnuleprimar.ro/Primarul-Dan-Tudorache-solicitare-urgenta-catre-Garda-Mediu-PNL-atrage-atentia-PMP-trecut-opozitie-putere-CGMB-dpe-s-1-a22153.htm

Vă comunicăm în cele ce urmează punctul de vedere al societăţii noastre.

Articolele susmenţionate preiau în totalitate comunicatul de presă al primăriei sectorului 1, prin care se induce în eroare opinia publică prin transmiterea unor informaţii neverificate.
În primul rând, termenul de “groapă de gunoi” nu este relevant şi corect, termenul corect din punct de vedere tehnic este “Centru de Management Integrat al Deşeurilor”, pe scurt, CMID, în care deşeurile urmează un anumit ciclu de prelucrare/procesare/tratare înainte de a fi eliminate prin depozitare. Acest centru include o staţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor, o staţie de sortare a deşeurilor în scopul reciclării, o staţie de tratare a deşeurilor din construcţii, o instalaţie de extracţie, colectare şi valorificare energetică  a gazului din depozitul de deşeuri în scopul producerii de energie electrică şi o staţie de epurare a levigatului şi a apelor uzate. În funcţie de tipul şi natura lor, deşeurile trec printr-una sau mai multe din aceste facilităţi înainte de a fi depozitate în ceea ce se numeşte strict depozit de gunoi.

Centrul de Management Integrat al deşeurilor (CMID) IRIDEX este construit şi este operat după toate normele privind protecţia mediului în vigoare în Uniunea Europeană, în urma unei investiţii semnificative, exclusiv private a societăţii Iridex Group Import Export SRL şi este primul şi cel mai mare astfel de centru autorizat să funcţioneze în România.

Beneficiarul activităţii desfăşurate în cadrul CMID IRIDEX este Primăria Municipiului Bucureşti, care a concesionat serviciile de proiectare, execuţie, exploatare şi postmonitorizare a rampei de depozitare a deşeurilor situată în zona respectivă societăţii Iridex, astfel cum rezultă din Contractul nr. 955/11.03.1999, în urma unei licitaţii publice deschise. Activităţile desfăşurate în cadrul CMID IRIDEX sunt de fapt un serviciu de utilitate publică, în sprijinul cetăţenilor şi în perfectă concordanţă cu cerinţele de mediu şi de management deşeuri asumate de România prin Tratatul de Aderare la UE şi transpuse în legislaţia naţională.

În al doilea rând, comunicatul de presă preia fără vreo investigare independentă o teză care pune o problemă reală – aceea a mirosurilor care afectează o parte din locuitorii sectoarelor 1 si 6 – şi o pune pe seama societăţii noastre, fără a o argumenta în vreun fel.

Este cunoscut autorităţilor faptul că problema mirosurilor este investigată atât de către Garda Naţională de Mediu cât şi de către alte autorităţi cu atribuţii în protecţia mediului, încă din anul 2013. Referitor la aceste campanii de investigare şi monitorizare efectuate de Agenţia de Protecţia Mediului Bucureşti, vă rugăm să aveţi în vedere şi punctul nostru de vedere cu privire la rezultatele acestor campanii de monitorizare, prezentat în Anexa 1 la acest comunicat de presă. În legatură cu aceste investigaţii, care continuă la data acestei scrisori, este util de menţionat că:

            Niciunul din aceste controale şi măsurători nu au stabilit vreo legătură directă între CMID Chiajna şi mirosuri şi nici nu indică CMID Chiajna ca sursă a acestor mirosuri.

             Punând problema mirosurilor într-un context mai larg, în corespondenţa noastră purtată în trecut cu autorităţile de mediu am indicat cu titlu de exemplu câteva astfel de posibile surse ale mirosurilor dezagreabile, cum ar fi :

De asemenea, deşi depozitul din cadrul CMID IRIDEX funcţionează din anul 2000, de-abia în ultimii 3-4 ani au început să apară reclamaţii pe tema mirosurilor. Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că prin activităţile de sortare, tratare şi valorificare a deşeurilor ce se desfaşoară în cadrul CMID IRIDEX, cantităţile de deşeuri depozitate au scăzut cu cca. 50%, deci mirosurile datorate depozitării ar trebui să fie mai mici. Dar tot în ultimii anii, au apărut numeroase alte activităţi în zonă, legate de deşeuri, activităţi care până acum 3-4 ani, nu existau, cum ar fi:

În opinia noastră, toate aceste surse contribuie în mod direct la emisiile de mirosuri deranjante semnalate şi înregistrate.

Într-un articol precedent publicat on-line, se menţionează ca sursa mirosurilor ar fi “nerespectarea parametrilor de lucru asumaţi” pentru instalaţia de producere a biogazului, aceasta fiind o afirmaţie complet eronată.

Instalaţia la care se face referire este de fapt, instalaţia de valorificare energetică a gazului de depozit, o instalaţie modernă, complet automatizată, produsă în UE şi conformă cu toate standardele de calitate şi exigenţele de mediu, avizată şi aprobată de autorităţile de mediu, atât în România cât şi în ţări din UE (Germania, Italia, Ungaria, Polonia, Franţa, etc.). Instalaţia este perfect conformă cu cerinţele de mediu din România, contribuind în mod direct şi semnificativ la protecţia mediului, prin arderea la peste 1100 0 C a gazului de depozit produs de deşeuri şi valorificarea lui prin producţia de energie termică şi electrică. În lipsa acestei instalaţii, aşa cum dealtfel se întâmplă la multe alte depozite din România, gazul de depozit este eliminat direct în atmosferă (aşa cum se întâmplă pe depozitul abandonat Giuleşti-Sârbi), sau, eventual, ars la capetele puţurilor, periodic, necontrolat din punct de vedere al temperaturii şi al emisiilor.

În niciunul din controalele la care am fost supuşi nu a fost constatată o astfel de nerespectare a „parametrilor de lucru asumaţi”; în plus, vă informăm că în prezent emisiile acestei instalaţii sunt monitorizate şi transmise autorităţilor de mediu, manipularea lor fiind imposibilă. Şi cu toate că aceste date indică clar că emisiile instalaţiei nu depăşesc standardele în vigoare iar între timp locuitorii afectaţi continuă să se plângă, se refuză să se evalueze posibile alte surse ale acestor mirosuri, contribuind astfel la agravarea şi amplificarea acestei probleme.

Aşa cum este cunoscut deja opiniei publice, în Bucuresti funcţionează 3 depozite de deşeuri autorizate, dar numai CMID IRIDEX este monitorizat de Comisia Europeană şi dat ca exemplu pozitiv de autorităţile de mediu de la cel mai înalt nivel (inclusiv de Ministerul Mediului), iar în toate vizitele şi controalele efectuate de-a lungul timpului, activitatea noastră a fost apreciată şi în nici un caz supusă vreunei sancţiuni.

Tot în contextul plângerilor cu privire la mirosurile dezagreabile, s-a menţionat că s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, lăsând să se înteleagă că respectivele amenzi se datorează unei legături între CMID IRIDEX şi existenţa acestor mirosuri, ceea ce este nu doar nedeontologic ci şi complet fals. Iridex nu a primit niciodată vreo sancţiune în legătură cu respectivele mirosuri. Cele 3 amenzi aplicate în intervalul 2014-2016 au legatură strict cu pretinse încălcări formale ale autorizaţiei de mediu, ca de ex. lipsa unor notificări prealabile pentru măsuri proactive de protecţia mediului luate de noi, motivându-se că respectivele măsuri nu erau incluse în autorizaţia de mediu, sau invocându-se necorcondanţe între manualele tehnice ale echipamentelor ce deservesc CMID Chiajna şi autorizaţia de mediu, etc; Una din sancţiunile aplicate a fost deja anulată de către instanţele judecătoreşti, în vreme ce pentru restul există mai multe plângeri în curs de soluţionare de către instanţele judecătoreşti pentru care aşteptăm o rezolvare favorabilă în curând.

Ca o concluzie a celor de mai sus, comunicatul de presă al Primăriei Sector 1 nu reflectă realitatea, ci practic preia informaţii din alte surse fără să se verifice dacă informaţiile sunt corecte, aducând acuzaţii nefondate la adresa noastră. Informaţiile sunt obţinute în urma deplasării la faţa locului a unei echipe de specialiști ai Primăriei Sectorului 1”, care nu a avut bunăvoinţa de a se legitima, prezenta şi comunica reprezentanţilor noştri, scopul şi finalitatea inspecţiei inopinante. De altfel, în urma acestei vizite, nu s-a întocmit niciun act prin care să ateste veridicitatea celor spuse sau argumente ştiinţifice în legătură cu afirmaţiile făcute. În comunicatul de presă se pune problema mirosurilor şi a disconfortului olfactiv din sectoarele 1 şi 6, menţionând că “cel mai probabil” este provocat din cauza Rampei de gunoi Chiajna.

Deci, deşi nu este demonstrată fără dubiu sursa de provenienţă a acestor mirosuri, această vină este aruncată asupra noastră fără a avea o certitudine.

Pentru a putea reflecta corect în percepţia opiniei publice activitatea CMID IRIDEX , dar şi pentru a participa activ în spijinul populaţiei pentru depistarea şi prevenirea apariţiei unor noi surse de mirosuri, vă invităm să vizitaţi CMID IRIDEX, dar şi împrejurimile din zonă, putând astfel contribui printr-o anchetă jurnalistică serioasă la rezolvarea acestei probleme.

Vă rugăm prin urmare să aveţi amabilitatea de a publica acest comunicat de presă pe website-urile www.hotnews.ro. www.mediafax.ro , www.domnuleprimar.ro , în aceleaşi condiţii cu articolele susmenţionate.