C M I D Iridex

Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) IRIDEX administreaza depozitul de deseuri incepand cu anul 2000 si detine toate amenajarile si dotarile necesare unei bune functionari, fiind in conformitate cu normele europene. De asemenea,  unul din principalele obiective este si cresterea calitatii vietii si a sanatatii populatiei, investindu-se foarte mult in facilitati care sa corespunda cerintelor de mediu dar si in instalatii si dotari care sa elimine mirosurile neplacute produse prin prelucrarea deseurilor.

Depozitul de deseuri dispune de toate dotarile necesare pentru tratarea si sortarea deseurilor, astfel incat sa se realizeze atat minimalizarea cantitatilor de deseuri proprii produse, cat si sa se diminueze cantitatea de deseuri depozitate, acesti factori fiind extrem de importanti pentru marirea duratei de viata a depozitului si pentru reducerea impactului asupra mediului.diagrama cmid iridex

Circuitul deseurilor in cadrul CMID IRIDEX este bine definit si fundamentat pe un bilant masic de calcul pentru fiecare instalatie care proceseaza deseurile intrate precum si circuitul de conexiune al deseurilor/reziduurilor dintre aceste instalatii cu mentinerea de evidente cantitative pe fiecare instalatie in parte si pentru CMID IRIDEX ca un tot unitar.

De mentionat ca la tratarea biologica intra deseurile biodegradabile colectate selectiv si deseurile verzi iar in urma procesului de tratare biologica se obtine compost de buna calitate. In cadrul procesului de tratare biologica poate intra si fractie umeda rezultata in urma tratarii mecanice a deseurilor iar in urma procesului de tratare biologica rezulta CLO (compost like output) care se foloseste ca material de acoperire zilnica.

Centrul de Management Integrat al Deseurilor IRIDEX are toate amenajările necesare bunei funcţionări unui astfel de centru precum :

 • sistemele electronice de cântărire a deseurilor
 • instalatie pentru tratarea mecanica si sortarea deseurilor mecanice si industriale asimilabile
 • instalatie tratare deseuri din constructii
 • 7 compartimente pentru depozitarea finala a deseurilor menajere si industrial asimilabile
 • foraje de alimentare cu apa
 • puturi pentru extractia gazului de depozit
 • instalatie de producere a energiei electrice si termice din arderea gazului de depozit
 • instalatie de tratare mecano-biologica (TMB) a deseurilor biodegradabile
 • 3 module de epurare levigat, din care 2 in functiune si 1 modul inchiriat pentru a face fata debitelor crescute de levigat din perioada cu precipitatii meteorice excedentare
 • statie epurare ape menajere
 • instalatii de protectie si monitorizare a calitatii mediului
 • instalatii de monitorizare a proceselor automatizate
 • sediul administrativ
 • facilitati sociale
 • spatii verzi
 • platforme
 • statie mobila carburanti
 • punctul verde
 • imprejmuire

Incepand cu anul 2000 si pana in prezent depozitul ecologic de deseuri menajere a fost subiectul unei continue dezvoltari, generator de valoare adaugata inalta, orientat spre indeplinirea obiectivelor si tintelor de gestionare deseuri, care au contribuit implicit la calitatea vietii si sanatatii populatiei, prin investitii importante  in urmatoarele facilitati care corespund normelor europene de operare si cerintelor de mediu :

 • instalatie de tratare mecanica si sortare deseuri
 • instalatie de tratare mecano biologica deseuri
 • instalatie de tratare deseuri din constructii si demolari
 • marirea capacitatii de depozitare deseuri
 • instalatie de procesare gaz de depozit si obtinerea de energie electrica si termica
 • marirea capacitatii de epurare levigat si redarea in circuitul natural a apei care indeplineste conditiile de deversare in emisar – NTPA 001/2001

img-cmid-rdx

CMID Iridex detine o statie de sortare si prelucrare a deseurilor menajere si asimilabile, unde sunt sortate deseuri menajere nepericuloase si deseuri industriale asimilabile. Instalatia tehnologica de tratare mecanica si sortare cu echipamente auxiliare se afla in interiorul unei hale de productie, capacitatea maxima a instalatiei de tratare mecanica este de 40 t/ h, iar cea a instalatiei de sortare este de 20t/ h.

In urma procesului de sortare rezulta:

 • deseuri de ambalaje reciclabile
 • refuzul de sortare dupa compactare, acesta este trimis spre coincinerare la fabricile de ciment
 • fractia care este trimisa catre statia de tratare mecano biologica, iar cantitatea care este peste limita capacitatii de depozitare/prelucrare este dirijata catre depozit.

Deseurile menajere si asimilabile, dar si deseurile biodegradabile sunt supuse tratarii mecanice si biologice prin tocare si asezare in spatii amenajate, compartimentele fiind acoperite cu membrane inteligente care retin mirosurile. Iar deseurile provenite din constructii, betoane simple si armate, sunt sfaramate cu concasorul cu falci, pe senile.

Depozitarea deseurilor se face in 7 compartimente, din care 5 au sistat temporar depozitarea, un compartiment este in functiune si un compartiment este pregatit pentru depozitare. Toate compartimentele depozitului sunt proiectate in conformitate cu prevederile legale cu privire la depozitarea deseurilor.
Pentru depozitare sunt acceptate deseurile municipale, deseurile nepericuloase de orice alta origine si deseuri periculoase stabile, nereactive, acestea fiind depozitate in celule separate.
Pentru neutralizarea mirosurilor neplacute provenite din zona activa de depozitare deseuri si pentru diminuarea disconfortului olfactiv, este folosita instalatia cu solutie de neutralizare a mirosurilor neplacute.
Levigatul produs de masa de deseuri este colectat prin sistemul de drenaj si condus prin colectorul principal catre bazinul de levigat comun cu depozitul de deseuri initial si catre 2 instalatii de epurare cu osmoza inversa. Pentru eliminarea mirosurilor neplacute, bazinul este acoperit cu un sistem HEXA COVER- fiind un sistem de acoperire plutitor si etans al suprafetei bazinului.

Apele uzate menajere sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, din care, prin pompare, apele uzate fecaloid- menajere sunt dirijate catre instalatia de epurare mecano-biologica a apelor uzate. Instalatia de epurare iB200 are ca functionalitate epurarea apei uzate provenita din activitati igienico-sanitare, astfel incat sa se realizeze parametrii impusi de legislatia in vigoare.

Un alt sistem foarte important este cel de colectare si evacuare a gazului de depozit.Acest sistem este format din instalatii specifice- puturi de extractie biogaz, conducte de transport si unitati de colectare- ce alcatuiesc sistemul de colectare a gazului. Gazul de depozit este colectat in prezent de la un numar de 75 de puturi de extractie, prin 5 statii de colectare a gazului.  Sistemul mai include si o statie de aspiro-compresie a gazului, si o instalatie de ardere controlata la temperatura inalta a gazului.  Prin prelucrarea gazului rezulta procesul de producere de energie electrica si termica. Instalatia de producere a energiei electrice are in componenta sa un biodesulfurator, o instalatie de reducere umiditate gaz, instalatie incalzire gaz, 3 instalatii de generare a energiei electrice, 3 posturi de transformare, 2 instalatii de recuperare energie termica.  Pentru alimentarea instalatiilor de generare a energiei electrice , gazul este aspirat prin intermediul statiei de aspiro-compresie si apoi este pompat in instalatiile de generare a energiei electrice.

Utilizarea gazului de depozit pentru obtinerea energiei electrice si termice este o masura favorabila pentru reducerea CO2 generat de fermentarea partii biodegradabile din masa de deseuri.Prin racordarea puturilor de extractie la sistemul de colectare a gazului de depozit, s-a diminuat semnificativ cantitatea de gaze cu efect de sera emisa, astfel cantitatea degajata in atmosfera s-a micsorat, imbunatatind astfel calitatea aerului.

Din energia electrica generata un procent de 90% se livreaza in SEN si aproximativ 10% este utilizat pentru consum propriu.

Alte dotări CMID Iridex

STATIE SORTARE

descriere Citeste mai multe

Sistemul de colectare si tratare a levigatului

descriere Citeste mai multe

SISTEM EPUIRARE APE UZATE

descriere Citeste mai multe

SISTEM COLECTARE SI EVACUARE GAZ DE DEPOZIT

descriere Citeste mai multe

Producerea a energiei electrice si termica din prelucrarea gazului de depozit

descriere Citeste mai multe

TRATARE BIOLOGICA (TMB)

descriere Citeste mai multe

Instalatia de tratare mecanica si sortare deseuri din constructii si demolari

descriere Citeste mai multe

mai mult

Asigurarea protectiei mediului la CMID Iridex

Dotarile de care dispune Centrul de Management Integrat al Deseurilor CMID  IRIDEX, necesare pentru asigurarea protecţiei mediului sunt :

 • doua bazine din beton armat de colectare a levigatului, situate in partea de N-E a amplasamentrului, avand capacitatea de 25 mc fiecare, in care este directionat levigatul produs in masa de deseuri si colectat de sistemul de drenaj
 • bazinul de omogenizare a levigatului cu capacitatea de 1,500 mc, care preia atat levigatul generat in cele 7 compartimente cat si apele uzate tehnologice si din spalari necesare in derularea conforma a intregii activitati
 • bazinul pentru preluarea levigatului provenit din compartimentul de deseuri industriale, cu capacitatea de 80 mc, dotat cu s
  eparator de grasimi si hidrocarburi
 • bazinul din beton armat V=8 mc, dotat cu decantor si separator de grasimi, aflat in zona de spalare a autospecialelor apartinand SC Servicii Salubritate Bucuresti SA, vidanjabil si descarcate in bazinul de omogenizare al statiei de epurare levigat
 • 3 module pentru epurarea levigatului, din care2 in functiune si 1 modul inchiriat pentru a face fata debitelor crescute de levigat din perioada cu precipitatii meteorice excedentare, funcţionând pe principiul osmozei inverse. Modulele sunt amplasate în partea de N-E a depozitului. Permeatul rezultat în urma procesului de epurare este evacuat în iazul de mineralizare, Valea Boanca, curs de apa necadastrat, iar namolul rezultat este eliminat pe depozit.
 • instalatia de epurare a apelor menajere, amplasata la extremitatea de Sud-Est a Platformei de sortare deseuri
 • iazul de mineralizare, in care se realizeaza epurarea finala a levigatului, permeatul fiind deversat intr-un curs de apa necadastrat, Valea Boanca, aflat in partea de S-E a depozitului de deseuri, dispusa de-a lungul depozitului de deseuri, paralel cu digul de contur de pe latura de Est si cu CF Bucuresti-Videle. Prezenta vegetatiei stuficole, a papurisului, ajuta la procesul de reducere a compusilor de azot si imbunatateste calitatea apei descarcata in emisarul de suprafata
 • bazine din beton armat pentru preluarea apelor tehnologice, dispuse astfel : unul adiacent Incineratorului de deseuri periculoase (apartinand SC Stericycle SRL ) si o baterie de cinci bazine circulare, comunicante, adiacente platformei SC Servicii Salubritate Bucuresti SA
 • patru foraje de monitorizare a apei subterane, amplasate dupa cum urmeaza :
  • un foraj in partea de NV, in aproprierea forajului de monitorizare FA1,
  • pe latura de Vest (FM2)
  • pe latura de Est (FM3 si FM4)
  • si in extremitatea sudica (FM5)
 • canale de garda, dispuse la baza taluzurilor depozitului de deseuri, cu rol de drenare a apelor din precipitatii care se scurg de pe taluzuri si dirijarea acestora catre sistemul de drenaj.
 • platforme betonate, pentru acces si circulatie, dotate cu santuri pluviale pentru evacuarea apelor provenite din precipitatii, avand pante de scurgere catre colectoarele pluviale din zona.
 • imprejmuirea incintei, realizată în întregime cu gard din plasă metalică de 2 m înălţime, montată pe stâlpi metalici, pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate şi a animalelor în depozit, precum şi pentru reţinerea deşeurilor uşoare împrăştiate de vânt;

Utilizarea gazului de depozit pentru obtinerea energiei electrice este o masura corespunzatoare pentru reducerea CH4, CO2 si H2S generat de fermentarea partii biodegradabile din masa de deseuri. Prin racordarea puturilor de extractie la sistemul de colectare a gazului de depozit, s-au diminuat semnificativ cantitatile de gaze cu efect de sera emise, fapt care conduce in mod direct la imbunatatirea calitatii aerului.